Recent Posts

Kategorier

Tilbygg

Ønsker du å utvide boligen din? Hvis du trenger mer plass, men ikke ønsker å flytte på deg kan et tilbygg være et godt alternativ.

Når du bygger et tilbygg, bygger du på boligen ut fra eksisterende bygningsmasse på samme plan. Det kan være en ny del av huset eller en hybel i tilknytning til eksisterende boligmasse, et ekstra soverom, utvidelse av stuen eller andre deler av huset ditt.

Dersom du ønsker å bygge på egen bolig, vil det lønne seg å ta kontakt med en kompetent byggentreprenør. Hos oss har vi høy byggteknisk kompetanse og sørger for at du får et tilbygg av høy kvalitet, som du vil ha glede av i lang tid.

Hos oss har vi god oversikt over gjeldende lovverk og kunnskap og kompetanse rundt søknadsplikt og ansvarsrett. Da tilbygget  endrer boligens grunnflate (bebygd areal), vil det i noen tilfeller være nødvendig å søke til kommunen på forhånd. Hvis du lar oss sette opp tilbygget ditt, kan vi håndtere en eventuell søknadsprosess for deg, og gi deg gode råd  anbefalinger underveis.

Dersom tilbygget er mindre enn 15 kvadratmeter og ikke skal brukes til varig opphold, kan du i mange tilfeller bygge helt uten godkjenning fra kommunen. Eksempler er en terrasse, en sykkelbod eller et tak over inngangsparti. Skal du derimot bygge et nytt soverom eller en spisestue, må dette godkjennes i forkant.